İçeriğe geçAramaya geç
pantene logo

Yorumlar Kuralları

1.2 KULLANICI TARAFINDAN HAZIRLANAN İÇERİK SÖZLEŞMESİ


P&G websitesi kullanıcıların önemli fikirlerini, düşünce ve duygularını ilgili konu başlıkları altında belirtebileceği alanlar yaratabilme konusunda titizlikle çalışmıştır. Lütfen yorumlarınızın gönderilere ve P&G websitesinin belli hedefine uygun olduğundan emin olun. Olağan bir konu akışı sırasında tüm kullanıcılarımızın ana fikre mümkün olduğunca sadık kalmasını bekliyor olacağız.


Tüm sözleşmeyi aşağı doğru inerek görüntülemeniz ve sonda yer alan ‘kutucukları’ onayladığınızı göstermek için işaretlemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde kutucuğu işaretlemeyin ve bize içerik göndermeyin.


Üye sayfanızın (kullanıcı isminiz ve fotoğrafınız dahil olmak üzere) herkese açık olduğunu doğrulamıştınız. P&G onayladığınız bilgileri değiştirme ya da silme hakkını saklı tutar. Bu sebeple yayınlanması için onayladığınız tüm içeriklerin sorumluluğu P&G’ye değil, size aittir. Yüklediğiniz hiçbir gönderi P&G, servis sağlayıcıları, ajanslar ile onların yöneticileri, görevlileri veya çalışanları tarafından bir doğrulama işlemine tabi tutulmaz.


P&G TARAFINDAN KULLANILANLAR


P&G, kullanıcılarımız tarafından diğer üyelerle paylaşmak üzere oluşturulan tüm yorum, öneri, data veya diğer bilgileri (genel olarak, Bilgiler) mevcut veya gelecek herhangi bir ürün ve servis için tazminat gözetmeksizin saklama ve kullanma hakkına sahiptir. Bahse konu bilgilerin fikri haklar yasalarıyla korunması durumunda, gerekli görülürse bu bilginin bazı ya da tüm haklarını P&G’ye devredetmeyi ve bu hakların devredilmesi için P&G ile iş birliği yapmayı kabul etmiş olursunuz. Bununla beraber P&G websitesine her türlü form, araç veya teknolojiye açık reklam, kampanya veya diğer ticari sebepler için kullanılmak üzere çoğaltma, kopyalama, yayınlama, tercüme etme, dönüştürme, geliştirme işlemleri için süresiz, değiştirilemez, patentsiz ve devredilebilir uluslararası bir kullanım hakkı ve lisansı vermiş sayılırsınız.


KULLANIM KOŞULLARI / SİTE KURALLARI:


(a) Üye olduğunuzda;


(i) Gönderdiğiniz tüm içeriklerin size ait ve gerçek olduğunu,


(ii) Procter & Gamble çalışanı veya P&G tarafından P&G ürünlerini satmak veya pazarlamak üzere görevlendirilmiş ajans ve şirketlerde görevli olmadığınızı,


(iii) Üyeliğinizin daha önce P&G veya üçüncü kişiler için reklam ve ürün tanıtımına yönelik içeriklerde kullanılmadığını ve bu amaca yönelik olarak düzenlenmediğini,


(iv) Gönderilerinizde belirttiğiniz P&G ürünlerinin halihazırda gerçek bir kullanıcısı olduğunuzu,


(v) Gönderileriniz için bir ön ödeme yapmayacak, almayacak ve gönderilerin karşılığında maddi bir beklenti ya da kişisel/ticari bir çıkar amaçlamıyor olduğunuzu ve gönderilerinizin yukarıda belirtildiği gibi P&G kampanyaları için kullanılma durumunun, bu maddenin dışında tutulduğunu,


(vi) İfade ve düşünceleriniz, adı geçen P&G ürünleriyle ilgili gerçek düşünce ve tecrübelerinizi içerdiğini,


(vii) Eğer gönderileriniz 18 yaşından küçük kişilere ait görselleri içerirse, bu kişinin yasal vasisi olduğunuzu ve gönderinin yayınlanmasını kabul ettiğinizi doğrulamış sayılırsınız.


(b) Sizin için bağlayıcı maddeler:

1. Bir başka üye veya üye olmayan başka bir kişi adına paylaşımda bulunmayın;


2. P&G websitesi yoluyla elde ettiğiniz bilgileri diğer kişilere karşı taciz, tehdit, suistimal veya zarar verme amaçlarıyla kullanamazsınız. Aynı yolla üyelerle, şahısların açık izni olmadan reklam, rica, satış gibi sebepler için iletişime geçmeyin,


3. Gönderileriniz herhangi bir mekan, iş kolu veya grup için tehdit ve saldırı içeren öğeler içermemelidir,


4. Gönderileriniz özel, genel veya fikri hakları da kapsamak üzere kişisel hakların ihlaline yol açacak öğeler içermemeli ve telif haklarına uygun olmalıdır,


5. Gönderinizin tamamen özgün ve tarafınızdan oluşturulması gerekmektedir. Üçüncü kişilere ait ya da üçüncü kişilerin onayını gerektiren içerikleri kullanmayın,


6. Gönderileriniz hatalı ya da yanlış yönlendirebileceğini bildiğiniz bilgi paylaşımlarını içermemelidir,


7. Gönderileriniz ticari marka içermemelidir,


8. Gönderilerinizde şirket logoları, marka isimleri, siyasi veya dini ifadeler de dahil olmak üzere ticaret ve reklam unsurları içeren görseller içermemelidir,

9. Gönderilerinizde reklam yazılımı, zincir mesajlar, gereksiz iletiler, teklifsiz toplu e-postalar, piramit şeması, reklam, kişisel ve ticari ricalar yer almamalıdır,


10. Gönderileriniz zarar verme ve müdahale etmeye yönelik; ya da çalışmayı durduran bilgisayar sistemlerini ele geçiren virüslerden, Truva atlarından, casus yazılımlardan, botlardan, solucanlardan ve diğer bilgisayar kodları içermemelidir,


11. Gönderileriniz uygunsuz (çıplak içeren ve pornografik), saldırgan, müstehcen, düşmanca, belirsiz, suçlayıcı, kötüleyici, aşağılayıcı (belli ırk, etnik kimlik, din, cinsel seçim, sosyo-ekonomik grup veya gruplarına rahatsızlık verebilecek ifade ve semboller) anlatımlar içermemelidir,


12. Gönderilerinizde grup ya da kişilere karşı dini baskı, ırkçılığa teşvik, nefret ve şiddet yaratabilecek ve ırk, din, cinsiyet, milliyet, bedensel özür, cinsel tercih veya yaş gibi konularda ayrımcılık doğurabilecek içeriklerden kaçının,


13. Gönderileriniz başka websiteleri, adresler, e-posta adresleri, iletişim bilgileri ve telefon numaraları içermemelidir,


14. Gönderileriniz çocuk pornosu, sahtecilik, müstehcen madde kaçakçılığı, uyuşturucu tacirliği ve kumar gibi suç unsurları ya da yasadışı faaliyetleri içermemelidir,


15. Gönderileriniz para veya hizmet talebi içermemelidir,


16. Gönderileriniz 18 yaşından küçük kimselerden iletişim bilgisi talebi içermemelidir,


17. Gönderileriniz kanunlara ve yerel ya da ulusal düzeydeki resmi kurallara aykırı maddeler içermemelidir,


18. Burada,


a) bir kişiyi taklit etmek niyetiyle başkasına ait kullanıcı adı seçmekten,


b) gerekli izin olmaksızın başkasına ait bir kullanıcı adını almaktan,


c) bir kişinin fikri ya da diğer yasal haklarını ihlal edecek bir kullanıcı adı almaktan,


d) Pantene.com.tr ‘nin inisiyatifine göre uygun olmadığına karar verdiği bir kullanıcı adı almaktan kaçının.


2. TEDBİR VE SORUMLULUK ALANLARI


2.1 Bu siteyi kullanma, bu siteye üye olma ya da katılma kişilerin sorumluluğundadır. Yasal izinler dahilinde, bu site “belirlendiği şekliyle” sizlere sunulmuştur ve Procter & Gamble, şirketin görevlileri, yöneticileri, çalışanları ve temsilcileri pantene.com.tr’de ya da yönlendirilen diğer websitelerde yer alan içeriklerin doğruluğundan ve bütünlüğünden sorumlu değildir. Yine yasal izinler dahilinde şirketimiz, şirketimize ait diğer markalar ve bize bağlı olarak çalışan üçüncü kişiler olarak; kullanıcıların P&G websitesine yönlendirilmesi, başka sitelerden P&G websitesine ait linklerin açılması ya da P&G websitesinin kullanması sırasında doğrudan, dolaylı veya tesadüfi olarak oluşabilecek kayıp ve zararlardan;


Gelir kaybı; para kaybı; iş ve sözleşme kaybı; öngörülen kazanç kaybı,
Bilgi kaybı,
İtibar kaybı,
İş gücü ve idare kaybı da dahil olmak üzere sorumlu değiliz.


Bu sözleşme; sözleşme ihlali, haksız menfaat (ihmal de dahil olmak üzere) veya ön görülmüş diğer şartlar dolayısıyla oluşan ve yukarıda da belirtilen maddelerce çerçevelenmiş doğrudan maddi kayıp, mal kaybı ve zararların tazminatından muaftır.


Bu muafiyet ölüm ya da yaralanmayla sonuçlanan ihmalcilik, hayati konu başlıklarında yapılmış dolandırıcılık amaçlı bir yanlış yorumlamaya müdahale, veya mevcut yasalarla çıkarılamayan ya da sınırlandırılamayan tarafımıza ait diğer sorumlulukları etkilememektedir.


6.2 Tazminat


Bu siteyi kullanarak, bu siteye üye olarak ya da katılarak Procter & Gamble, şirketin yöneticileri, çalışanları ve temsilcilerini, aşağıda listelenen maddelerden kaynaklanması muhtemel iddialardan, zararlardan, kayıplardan, yükümlülüklerden, bedel ve masraflardan (yasal cezalar da dahil olmak üzere) sorumlu tutmayacağınızı kabul etmiş bulunmaktasınız:


(a) pantene.com.tr’nin kullanılması,


(b) Bu kullanım şartlarının ihlali


(c) Kullanım hakkı sınırlaması, fikri haklar veya özel haklar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin haklarının ihlali,


(d) Gönderilerinizin oluşturulması, gönderilmesi ve/veya takriben düzenlenmesi ile ilgili yasa ve düzenlemelerin ihlali,


(e) Gönderilerinizden herhangi birinin üçüncü kişilere zarar vermesi iddiası.


Bu tazminat Kampanya süresi boyunca geçerliliğini koruyacaktır.


Kampanyalar Türk Anayasası çerçevesinde düzenlenmektedir ve Türk Mahkemeleri, Kampanyalarla ilgili olarak doğabilecek herhangi bir iddia ya da olay hakkında kamuya açık yargıda bulunabilir.


2.2 KULLANICI İÇERİK SÖZLEŞMESİNDEKİ METİNLER


Bir içerik gönderdiğimde;


[ ] Bana ait görsellerin ve kullanıcı adımın herkes tarafından görüntülenebileceğini biliyor; yüklediğim içeriklerin kullanım hakkına sahip olduğumu; üçüncü kişilerin yasal haklarını ve isim, fotoğraf, video gibi kişisel bilgilerini suistimal etmediğini doğruluyorum.


[ ] Gönderilerimin Kullanım Sözleşmesi ve Şartları'na uygun olarak Procter & Gamble (P&G websitesi, ortakları ve ajanslar dahil olmak üzere) tarafından yeniden kullanılmasına izin veriyorum.


[ ] Sadece yasal vasisi olduğum 18 yaşından küçük kişilere ait görsel içerikler kullanabileceğimi biliyor ve bahsi geçen gönderilerin yayınlanmasını onaylıyorum. Kişisel içeriklere ait diğer kullanım hakları için yukarıda belirtilen Kullanım Sözleşmesi ve Şartları’nı kabul ediyorum.


[ ] Kullanım Sözleşmesi ve Şartları’nı okudum, kabul ediyorum.