İçeriğe geçAramaya geç
pantene logo
3 farklı pantene kapsül resmi

SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞIN P&G IÇIN ANLAMI


Pantene’in ana şirketi olan Procter & Gamble, sürdürülebilirliği herkes için, şimdi ve gelecek nesiller boyunca, daha iyi bir yaşam kalitesinin sağlanması olarak tanımlıyor. P&G, üç yönlü yaklaşımı -ürün, üretim ve kurumsal sosyal sorumluluk- benimseyerek bu sürdürülebilirlik hedeflerini ve başarılarını ulaşılabilir hale getirmektedir Bugüne kadar, P&G, bazı önemli ilerlemeler kaydetmiştir, ancak hala yapılması gereken şok şey bulunmaktadır:


• Üretim Aracılığıyla Gelişim


P&G, Haziran 2002 tarihinden bu yana, enerji tüketimini %48, CO² emisyonunu %52, atık madde imhasını %53 ve su tüketimini %52 oranında azaltmıştır. P&G tüm operasyonlarında, P&G tesislerinde CO² emisyonları, enerji tüketimi, su tüketimi ve atık madde imhasında birim üretim başına ilave %20'lik bir azalma hedeflerine ulaşarak çevresel profilini geliştirmeyi ve on yıllık süreçte toplamda en az %50'lik bir azalmaya ulaşmayı amaçlamaktadır.


• Sorumluluk Aracılığıyla Gelişim


Dünyanın her tarafında hayatları iyileştirmek P&G'ın stratejilerinin önemli bir parçasıdır. hedefler arasında 300 milyon çocuğun yaşamasına, öğrenmesine ve gelişimine destek olmak, hastalıkla geçen 160 milyon günü önlemek ve Çocuklar İçin Güvenli İçme Suyu programı sayesinde 4 milyar litre içme suyu sağlayarak 20 bin canı kurtarmak bulunuyor.


• Ürünler Aracılığıyla Gelişim


P&G ürünlerinin çevresel profilini geliştiren sürdürülebilir yenilikler aracılığıyla müşterilerini memnun etmek için çabalamaktadır. P&G, Temmuz 2007 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği 13,1 Milyar Dolarlık satış hacmiyle 50 Milyar Dolar değerinde sürdürülebilir inovasyon ürünleri geliştirmek ve pazarlamak hedefine doğru ilerlemektedir.


Şimdilik, P&G'nin bu başarıları daha sürdürülebilir bir şirket olmak için uzun bir yolculuktaki adımlarını temsil etmektedir ve P&G'ı 2009 ve 2010 yıllarında ilk 100 sürdürülebilir şirket arasında gösteren Corporate Knights tarafından da tescillenmiştir.